O FIRMIE         OFERTA         KONTAKT         WSPÓŁPRACA

Oferta

Profil naszej produkcji jest realizowany (do czas uruchomienia magazynu) na zamówienie, z krótkimi terminami realizacji i obejmuje następujące produkty z blachy stalowej ocynkowanej:

 • Kanały i kształtki prostokątne wykonywane zgodnie z normą
 • Kolana segmentowe, zgrzewane typ BS
 • Redukcje symetryczne i asymetryczne, zgrzewane typ RCL/RCN
 • Trójniki proste i ukośne typ TC/ TS
 • Sztucery siodłowe, okragłe i prostokątne typ SSO/ SSP
 • Sztucery proste, okragłe i prostokątne typ SO/SP
 • Nyple, Mufy , Zaślepki typ N/ M/ Z
 • Przepustnice jednopłaszczyznowe okrągłe typ PO
 • Przepustnice jednopłaszczyznowe prostokątne typ PP
 • Przepustnice wielopłaszczyznowe prostokątne zwykłe typ PW – I
 • Żaluzje zwrotne kanałowe prostokątne typ ŻK
 • Czerpnie i wyrzutnie ścienne prostokątne typ CW
 • Czerpnie i wyrzutnie ścienne prostokątne z aluminium i klachy KO typ CW-I
 • Czerpnia i wyrzutnia dachowa prostokątna typ CWDP
 • Czerpnia i wyrzutnia dachowa okrągła typ CWDO
 • Wywietrzak dachowy cylindryczny typ WDC
 • Podstawa dachowa okrągła PD-O
 • Podstawa dachowa prostokątna PD-P
 • Cokół dachowy pod podstawę zwykły i tłumiacy typ CD / CDT
 • Filtry kanałowe okrągłe typ FKO
 • Filtry kanałowe kasetowe typ FKK
 • Ramka z siatką typ KS-I
 • Króciec elastyczny prostokątny KE
 • Króciec elastyczny okrągły KO
 • Tłumiki kanałowe okrągłe TKO
 • Tłumiki prostokątne TP

Ponadto wykonujemy elementy nietypowe wg. dostarczonego przez Klienta rysunku. Zarówno kanały jak i inne prefabrylaty mogą być wykonanie z materiałów:

 • blacha aluminiowa
 • blacha kwasoodporna
 • PCV


ceny na zapytanie ofertowe